Pháp – kinh đô ánh sáng của thế giới, một quốc gia có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời không chỉ thu hút khách du lịch đến bởi những con phố hoa...